Door een regionale telefoon storing zijn wij moeilijk bereikbaar. U kunt ons telefonisch momenteel alleen bereiken via 010 - 511 27 78. Onze excuses voor het ongemak.
 • Handtherapie

  Handtherapie richt zich op de revalidatie van problemen van de hand en/of de arm. De handtherapeut maakt ook spalken.

 • Fysiotherapie

  Fysiotherapie is het positief beïnvloeden van een lichamelijke klacht of beperking met behulp van mobilisatietechnnieken, houdings- en bewegingsadviezen en het gebruik van oefentherapie.

 • Oedeemtherapie

  Oedeemtherapie (lymfedrainage) is een specialisme binnen de fysiotherapie gericht op het behandelen van zichtbaar en onzichtbaar oedeem. Deze vochtopeenhoping ontstaat door storing in het lymfestelsel.

 • Bekkenfysiotherapie

  Bekkenfysiotherapie richt zich op de preventieve en curatieve zorg van het gehele bekken, inclusief buik en lage rug, bij mannen, vrouwen en kinderen. Het is een specialisme binnen de fysiotherapie.

 • Manuele therapie

  Manuele therapie is een specialisme binnen de fysiotherapie welke zich richt op het herstel van een storing in functie of beweeglijkheid van een gewricht.

logo de fysiotherapeut logo pluspraktijk logo menzis topzorg logo parkinsonnet logo hkz

Kosten van onze diensten & huisreglement


Voor de prijslijst preventie-/onderhoudstraining klikt u hier.


De zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling indien u (voldoende) aanvullend verzekerd bent. Dit blijkt uit uw polis. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft en/of uw verzekeraar om andere redenen uw behandeling niet vergoedt, dan sturen wij de rekening aan u. Daarvoor gelden onderstaande tarieven:


Tarieven fysiotherapie 2018

Screening€ 13,30 
Intake + onderzoek na screening€ 43,85
Screening + intake + onderzoek€ 54,25
Intake + onderzoek na verwijzing€ 48,20
  
Zitting Fysiotherapie€ 33,15
Zitting Manuele Therapie€ 43,15
Zitting Oedeemtherapie€ 44,30
Zitting Bekkenfysiotherapie€ 44,30
  
Toeslag aan huis behandeling€ 13,10
  
Groepszitting voor behandeling van 2 personen€ 33,15
Groepszitting voor behandeling van 3 personen€ 25,80
Groepszitting voor behandeling van 4 personen€ 20,80
Groepszitting voor behandeling van 5 tot 10 personen€ 16,95
  
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 53,65
Lange zitting complexe e/o meervoudige zorgvragen€ 44,30
  
Niet nagekomen afspraken
(deze kosten declareren wij bij u privé) 
€ 23,25
  
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 45,61Huisreglement fysiotherapie

Fysiotherapie Berkelhoek streeft naar een goede kwaliteit van zorgverlening. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de volgende informatie:
 1. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd, zullen wij bij u in rekening brengen.
 2. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan a.u.b. direct door.
 3. Indien uw zorgverzekeraar de kosten voor de gevolgde behandelingen niet vergoed (bijvoorbeeld als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent), bent u persoonlijk aansprakelijk voor de gemaakte kosten.
 4. Indien u het niet eens bent met de door Famed1) in rekening gebrachte kosten, kunt u dit direct bij Famed melden, zonder eerst overleg te hebben met één van de medewerkers van de praktijk.
 5. Het is in alle ruimtes verboden te roken.
 6. Fysiotherapie Berkelhoek is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in onze gebouwen of binnen directe omgeving van onze gebouwen bevindende eigendommen / bezittingen van bezoekers.
 7. Geregistreerde (patiënt/cliënt)gegevens behandelen wij conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 8. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut en/of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.

1) Famed is ons administratiekantoor, waarvan u een nota kan krijgen, welke door ons niet direct bij de zorgverzekeraar te declareren is.