Door een regionale telefoon storing zijn wij moeilijk bereikbaar. U kunt ons telefonisch momenteel alleen bereiken via 010 - 511 27 78. Onze excuses voor het ongemak.
 • Oedeemtherapie

  Oedeemtherapie (lymfedrainage) is een specialisme binnen de fysiotherapie gericht op het behandelen van zichtbaar en onzichtbaar oedeem. Deze vochtopeenhoping ontstaat door storing in het lymfestelsel.

 • Fysiotherapie

  Fysiotherapie is het positief beïnvloeden van een lichamelijke klacht of beperking met behulp van mobilisatietechnnieken, houdings- en bewegingsadviezen en het gebruik van oefentherapie.

 • Handtherapie

  Handtherapie richt zich op de revalidatie van problemen van de hand en/of de arm. De handtherapeut maakt ook spalken.

 • Bekkenfysiotherapie

  Bekkenfysiotherapie richt zich op de preventieve en curatieve zorg van het gehele bekken, inclusief buik en lage rug, bij mannen, vrouwen en kinderen. Het is een specialisme binnen de fysiotherapie.

 • Manuele therapie

  Manuele therapie is een specialisme binnen de fysiotherapie welke zich richt op het herstel van een storing in functie of beweeglijkheid van een gewricht.

logo de fysiotherapeut logo pluspraktijk logo menzis topzorg logo parkinsonnet logo hkz

Reïntegratie en advies

Berkelhoek kan op drie manieren bijdragen in het gezond laten functioneren van de werknemers op de werkvloer.
 1. Gerichte behandeling en/of training voor individuele werknemer met een verzuimende of dreigend verzuimende klacht.
 2. Gericht rugfitheidsprogramma voor groepen werknemers met geschiedenis van of vergroot risico op verzuim als gevolg van rugklachten.
 3. Instructie op en beoordeling van de werkplek voor individuele werknemer of groepen werknemers.

Ad 1) Gerichte behandeling en/of training voor individuele werknemer met een verzuimende of dreigend verzuimende klacht.
Een werknemer die verzuimt of dreigt te verzuimen als gevolg van een klacht aan het houdings- en bewegingsapparaat kan snel (binnen 2 werkdagen) worden beoordeeld door één van onze fysiotherapeuten of manueel therapeuten. Deze zal dan besluiten of er interventie noodzakelijk is en op welke manier dat het best kan worden uitgevoerd. Dit kan betekenen dat er een aantal sessies individueel worden gegeven door de fysiotherapeut of de manueel therapeut, waarna er mogelijk een groepsbehandeling gestart wordt om de belastbaarheid van de werknemer verder te verbeteren om recidief te voorkomen. In deze groepsbehandeling kunnen indien nodig ook vaardigheidstraining worden opgenomen. Ook kan besloten worden direct naar de groepstherapie te gaan. Voorafgaand aan de groepstherapie wordt tijdens een uitgebreide intake de belastbaarheid en het vaardigheidsniveau van de werknemer getest.

Ad 2) Gericht rugfitheidsprogramma voor groepen werknemers met geschiedenis van of vergroot risico op verzuim als gevolg van rugklachten.
Het rugfitheidsprogramma is gebaseerd op het verbeteren van de belastbaarheid van de rug, het verbeteren van de vaardigheden en daarmee het verminderen van de belasting op de rug en het verbeteren van de kennis over de rug. De belastbaarheid van de rug wordt getraind op een protocollaire wijze waarin alle aspecten van de rug aan bod komen. Daarnaast zullen de, voor de werknemer belangrijke, vaardigheden getraind worden. Hierdoor neemt de belasting voor de werknemer af en samen met de toegenomen belastbaarheid zal dat de kans op rugklachten verminderen. De kennis betreffende de rug wordt in een viertal sessies vergroot om de rugklachten in een juist perspectief te zien en de werknemer te stimuleren in een gezond gedrag voor de rug.

Ad 3) Instructie op en beoordeling van de werkplek voor individuele werknemer of groepen werknemers.
Als laatste mogelijkheid is het instrueren van individuele of groepen werknemers op de werkvloer. Hier zal eerst geïnventariseerd moeten worden waar de risicogebieden liggen en waar winst valt te behalen. Hiervoor kan het nodig zijn een eerste oriënterend bezoek te brengen op de werkvloer waar gekeken wordt waar mogelijke problemen liggen. Van dit bezoek kunnen indien wenselijk foto’s en/of video opnamen gemaakt worden om de problemen beter te kunnen inventariseren. Tijdens de trainingssessies op de werkvloer kan dan gewerkt worden aan het wegnemen van onnodige belasting voor de werknemer. Tevens kunnen er adviezen gegeven worden om een werkplek ergonomisch aan te passen waarbij altijd de nadruk wordt gelegd op het gedrag van de werknemer.